Câu hỏi:

28/06/2020 17,243

Một trong những chức năng quan trọng nhất của mạng máy tính là để

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào không nằm trong nhóm thiết bị đầu cuối?

Xem đáp án » 28/06/2020 16,268

Câu 2:

Trong số các hoạt động sau đây, hoạt động nào là hoạt động trình bày:

Xem đáp án » 28/06/2020 15,747

Câu 3:

Vai trò lớn nhất của mạng máy tính là gì?

Xem đáp án » 28/06/2020 12,420

Câu 4:

Khi em gửi thư cho một người bạn trên mạng internet, em đã sử dụng dịch vụ nào của Internet?

Xem đáp án » 28/06/2020 9,784

Câu 5:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khi em sử dụng máy tính để truy cập Internet và tìm tất cả các trang web có đăng thông tin về lịch sử phát triển của Internet, em đã sử dụng dịch vụ nào của Internet?

Xem đáp án » 28/06/2020 6,159

Câu 6:

Nội dung trên các trang chiếu có thể là:

Xem đáp án » 28/06/2020 1,173

Bình luận


Bình luận