Đề thi Học kì 1 Tin học 9 có đáp án (Đề 1)

  • 2645 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 2:

Khi em gửi thư cho một người bạn trên mạng internet, em đã sử dụng dịch vụ nào của Internet?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Một trong những chức năng quan trọng nhất của mạng máy tính là để

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Trong số các hoạt động sau đây, hoạt động nào là hoạt động trình bày:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

6 tháng trước

Khánh Huyền

Bình luận


Bình luận