Câu hỏi:

28/06/2020 271

Nêu một số máy tìm kiếm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,302

Câu 2:

Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau của một toàn nhà cao tầng, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu với máy in. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

Xem đáp án » 28/06/2020 802

Câu 3:

Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính

Xem đáp án » 28/06/2020 588

Câu 4:

Mạng LAN được viết tắt của các từ nào?

Xem đáp án » 28/06/2020 585

Câu 5:

Mạng WAN được viết tắt của các từ nào?

Xem đáp án » 28/06/2020 585

Câu 6:

Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì?

Xem đáp án » 28/06/2020 576

Câu 7:

 Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?

Xem đáp án » 28/06/2020 352

Bình luận


Bình luận