Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1

  • 2616 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Internet là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Nêu một số máy tìm kiếm?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận