Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 4)

  • 2600 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Kể tên một số trình duyệt web?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Internet là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận