Câu hỏi:

28/06/2020 83

Không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân được gọi là ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước: “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì….. Trong dấu “…” là?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,965

Câu 2:

Tình trạng không có chiến tranh, hoặc xung đột vũ trang.Thể hiện ở chỗ hiểu biết, tôn trọng hợp tác giữa các quốc gia được gọi là ?

Xem đáp án » 28/06/2020 930

Câu 3:

Giữ gìn xã hội bình yên, dùng thương lượng và đàm phán để giải quyết các mâu thuẫn không để xẩy ra chiến tranh hoặc xung đột vũ trang được gọi là ?

Xem đáp án » 28/06/2020 388

Câu 4:

Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện Chí công vô tư?

Xem đáp án » 28/06/2020 324

Câu 5:

 Có 1 bạn nam trong lớp không thích em nên luôn tìm lí do, gây gổ để đánh em thì em sẽ làm gì?

Xem đáp án » 28/06/2020 293

Câu 6:

Để chấn chỉnh nề nếp, kỉ cương trong xí nghiệp, ông D xử lí các trường hợp vi phạm không phân biệt người nhà hay người ngoài. Việc làm đó thể hiện ?

Xem đáp án » 28/06/2020 269

Câu 7:

Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh Việt Nam là?

Xem đáp án » 28/06/2020 219

Bình luận


Bình luận