Câu hỏi:

28/06/2020 86

Trong cuộc họp tổ dân phố, ông N là trưởng tổ dân phố, vì ông V mâu thuẫn với ông N nên trong cuộc họp về vấn đề vệ sinh môi trường khi dân phố ông N đã không cho ông V phát biểu ý kiến. Việc làm đó thể hiện điều gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh Việt Nam là?

Xem đáp án » 28/06/2020 21,122

Câu 2:

APEC có tên gọi là?

Xem đáp án » 28/06/2020 8,907

Câu 3:

FAO là tổ chức có tên gọi là?

Xem đáp án » 28/06/2020 4,822

Câu 4:

 Cơ sở quan trọng của hợp tác là?

Xem đáp án » 28/06/2020 3,450

Câu 5:

Việt Nam tham gia vào diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương nhằm?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,658

Câu 6:

Biểu hiện của dân chủ là ?

Xem đáp án » 28/06/2020 949

Câu 7:

Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước: “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì….. Trong dấu “…” là?

Xem đáp án » 28/06/2020 905

Bình luận


Bình luận