Câu hỏi:

28/06/2020 95

Tình trạng không có chiến tranh, hoặc xung đột vũ trang.Thể hiện ở chỗ hiểu biết, tôn trọng hợp tác giữa các quốc gia được gọi là ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh Việt Nam là?

Xem đáp án » 28/06/2020 21,113

Câu 2:

APEC có tên gọi là?

Xem đáp án » 28/06/2020 8,900

Câu 3:

FAO là tổ chức có tên gọi là?

Xem đáp án » 28/06/2020 4,818

Câu 4:

 Cơ sở quan trọng của hợp tác là?

Xem đáp án » 28/06/2020 3,449

Câu 5:

Việt Nam tham gia vào diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương nhằm?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,657

Câu 6:

Biểu hiện của dân chủ là ?

Xem đáp án » 28/06/2020 945

Câu 7:

Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước: “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì….. Trong dấu “…” là?

Xem đáp án » 28/06/2020 903

Bình luận


Bình luận