Câu hỏi:

28/06/2020 119

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Audacity, thao tác để xuất kết quả ra tệp âm thanh là:

Xem đáp án » 28/06/2020 744

Câu 2:

Thành phần nào không phải là của đa phương tiện?

Xem đáp án » 28/06/2020 257

Câu 3:

Hãy chọn câu trả lời sai. Đa phương tiện có những ưu điểm và hạn chế nào sau đây:

Xem đáp án » 28/06/2020 230

Câu 4:

Trong Audacity, thao tác để thêm một tệp âm thanh có sẵn là:

Xem đáp án » 28/06/2020 220

Câu 5:

Trong Audacity, nút lệnh nào dùng để kết thúc nghe hoặc thu âm?

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1)

 

Xem đáp án » 28/06/2020 214

Câu 6:

Phần mềm Audacity là phần mềm dùng để:

Xem đáp án » 28/06/2020 204

Câu 7:

Trong Audacity, để ghi tệp aup ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 28/06/2020 167

Bình luận


Bình luận