Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 4)

  • 1358 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Hãy chọn câu trả lời sai. Đa phương tiện có những ưu điểm và hạn chế nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Thành phần nào không phải là của đa phương tiện?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Phần mềm Audacity là phần mềm dùng để:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận