Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

  • 1451 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Hãy chọn câu trả lời sai. Đa phương tiện có những ưu điểm và hạn chế nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Thành phần nào không phải là của đa phương tiện?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Đâu là sản phẩm đa phương tiện?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận