Câu hỏi:

28/06/2020 591

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

(2 điểm)

Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là gì? Có mấy loại hiệu ứng động? Hãy nêu sự khác nhau của các loại hiệu ứng động đó.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là đổi lại cách xuất hiện của các đối tượng trong bài trình chiếu.

- Có hai loại hiệu ứng động:

   + Hiệu ứng động: Hiệu ứng tạo cách thức cũng như thời điểm xuất hiện của các đối tượng trên trang chiếu (văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) khi trình chiếu.

   + Hiệu ứng chuyển trang chiếu: Hiệu ứng tạo cách thức cũng như thời điểm xuất hiện của các trang chiếu khi trình chiếu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

 

Xem đáp án » 28/06/2020 14,210

Câu 2:

Tên phần mềm nào sau đây là phần mềm trình chiếu?

Xem đáp án » 28/06/2020 8,640

Câu 3:

(3 điểm)

Ảnh tĩnh là gì? Ảnh động là gì? Nêu bản chất của việc tạo ảnh động.

Xem đáp án » 28/06/2020 6,384

Câu 4:

Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện được tạo ra bằng máy tính và phần mềm máy tính

Xem đáp án » 28/06/2020 6,105

Câu 5:

Trong phần mềm Audacity, để mở tệp âm thanh và nghe nhạc, ta thực hiện lệnh:

Xem đáp án » 28/06/2020 4,544

Câu 6:

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Từ trang thứ 2 trở đi được gọi là trang gì?

Xem đáp án » 28/06/2020 3,836

Câu 7:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Để ghi âm và xử lí âm thanh em nên chọn phầm mềm nào?

Xem đáp án » 28/06/2020 2,989

Bình luận


Bình luận