Đề thi giữa kì 2 Tin học 9 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1)

  • 1772 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Trong phần mềm Audacity, để mở tệp âm thanh và nghe nhạc, ta thực hiện lệnh:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Sản phẩm nào trong số các sản phẩm dưới đây (được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính) là sản phẩm đa phương tiện?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Để chèn âm từ máy tính vào Slide ta thực hiện:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Từ trang thứ 2 trở đi được gọi là trang gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận