Đề thi giữa kì 2 Tin học 9 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)

  • 1774 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Các bước tạo bài trình chiếu ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Để dụng màu nền cho toàn bộ trang chiếu thì nháy vào nút lệnh nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện được tạo ra bằng máy tính và phần mềm máy tính

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Từ trang thứ 2 trở đi được gọi là trang gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận