Câu hỏi:

28/06/2020 659

Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện được tạo ra bằng máy tính và phần mềm máy tính

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để dụng màu nền cho toàn bộ trang chiếu thì nháy vào nút lệnh nào sau đây?

Xem đáp án » 28/06/2020 12,159

Câu 2:

Các sản phẩm đa phương tiện có thể gồm những dạng thông tin nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/06/2020 2,259

Câu 3:

Sản phẩm nào trong số các sản phẩm dưới đây (được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính) là sản phẩm đa phương tiện?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,550

Câu 4:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Các bước tạo bài trình chiếu ?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,324

Câu 5:

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

(2 điểm)

Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu định dạng có sẵn là gì?

Xem đáp án » 28/06/2020 680

Câu 6:

Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

Xem đáp án » 28/06/2020 669

Bình luận


Bình luận