Câu hỏi:

28/06/2020 274

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Từ trang thứ 2 trở đi được gọi là trang gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để dụng màu nền cho toàn bộ trang chiếu thì nháy vào nút lệnh nào sau đây?

Xem đáp án » 28/06/2020 12,148

Câu 2:

Các sản phẩm đa phương tiện có thể gồm những dạng thông tin nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/06/2020 2,254

Câu 3:

Sản phẩm nào trong số các sản phẩm dưới đây (được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính) là sản phẩm đa phương tiện?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,547

Câu 4:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Các bước tạo bài trình chiếu ?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,323

Câu 5:

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

(2 điểm)

Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu định dạng có sẵn là gì?

Xem đáp án » 28/06/2020 678

Câu 6:

Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

Xem đáp án » 28/06/2020 667

Câu 7:

Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện được tạo ra bằng máy tính và phần mềm máy tính

Xem đáp án » 28/06/2020 657

Bình luận


Bình luận