Đề thi giữa kì 2 Tin học 9 có đáp án (Bài số 2 - Đề 4)

  • 1674 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Công cụ nào dưới đây được xem là công cụ hỗ trợ trình bày hiệu quả nhất?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Trang đầu tiên được gọi là trang gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Sản phẩm nào trong số các sản phẩm dưới đây (được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính) là sản phẩm đa phương tiện?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận