Câu hỏi:

28/06/2020 385

(3 điểm)

Đa phương tiện là gì? Cho một số ví dụ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đa phương tiện được hiểu như là thông tin kết hợp từ nhiều dạng thông tin và được thể hiện một cách đông thời.

Một số ví dụ về đa phương tiện:

- Trang Web

- Bài trình chiếu

- Từ điển bách khoa đa phương tiện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công cụ nào dưới đây được xem là công cụ hỗ trợ trình bày hiệu quả nhất?

Xem đáp án » 28/06/2020 9,791

Câu 2:

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Trang đầu tiên được gọi là trang gì?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,321

Câu 3:

Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

Xem đáp án » 28/06/2020 576

Câu 4:

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

(2 điểm)

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ hiển thị sắp xếp các trang chiếu.

Xem đáp án » 28/06/2020 510

Câu 5:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

Xem đáp án » 28/06/2020 496

Câu 6:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên?

Xem đáp án » 28/06/2020 382

Bình luận


Bình luận