Câu hỏi:

28/06/2020 1,384

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Trang đầu tiên được gọi là trang gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công cụ nào dưới đây được xem là công cụ hỗ trợ trình bày hiệu quả nhất?

Xem đáp án » 28/06/2020 10,060

Câu 2:

Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

Xem đáp án » 28/06/2020 633

Câu 3:

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

(2 điểm)

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ hiển thị sắp xếp các trang chiếu.

Xem đáp án » 28/06/2020 574

Câu 4:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

Xem đáp án » 28/06/2020 536

Câu 5:

(3 điểm)

Đa phương tiện là gì? Cho một số ví dụ?

Xem đáp án » 28/06/2020 432

Câu 6:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên?

Xem đáp án » 28/06/2020 414

Bình luận


Bình luận