Câu hỏi:

28/06/2020 145

Các thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gồm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công cụ nào dưới đây được xem là công cụ hỗ trợ trình bày hiệu quả nhất?

Xem đáp án » 28/06/2020 9,962

Câu 2:

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Trang đầu tiên được gọi là trang gì?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,352

Câu 3:

Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

Xem đáp án » 28/06/2020 610

Câu 4:

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

(2 điểm)

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ hiển thị sắp xếp các trang chiếu.

Xem đáp án » 28/06/2020 539

Câu 5:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

Xem đáp án » 28/06/2020 512

Câu 6:

(3 điểm)

Đa phương tiện là gì? Cho một số ví dụ?

Xem đáp án » 28/06/2020 399

Câu 7:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên?

Xem đáp án » 28/06/2020 398

Bình luận


Bình luận