Câu hỏi:

28/06/2020 227

Hãy chọn câu trả lời đúng. Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công cụ nào dưới đây được xem là công cụ hỗ trợ trình bày hiệu quả nhất?

Xem đáp án » 28/06/2020 9,970

Câu 2:

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Trang đầu tiên được gọi là trang gì?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,354

Câu 3:

Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

Xem đáp án » 28/06/2020 613

Câu 4:

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

(2 điểm)

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ hiển thị sắp xếp các trang chiếu.

Xem đáp án » 28/06/2020 540

Câu 5:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

Xem đáp án » 28/06/2020 514

Câu 6:

(3 điểm)

Đa phương tiện là gì? Cho một số ví dụ?

Xem đáp án » 28/06/2020 405

Câu 7:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên?

Xem đáp án » 28/06/2020 399

Bình luận


Bình luận