Câu hỏi:

28/06/2020 241

 Hãy chọn câu trả lời đúng. Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

 

Xem đáp án » 28/06/2020 14,177

Câu 2:

Tên phần mềm nào sau đây là phần mềm trình chiếu?

Xem đáp án » 28/06/2020 8,621

Câu 3:

(3 điểm)

Ảnh tĩnh là gì? Ảnh động là gì? Nêu bản chất của việc tạo ảnh động.

Xem đáp án » 28/06/2020 6,333

Câu 4:

Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện được tạo ra bằng máy tính và phần mềm máy tính

Xem đáp án » 28/06/2020 6,091

Câu 5:

Trong phần mềm Audacity, để mở tệp âm thanh và nghe nhạc, ta thực hiện lệnh:

Xem đáp án » 28/06/2020 4,532

Câu 6:

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Từ trang thứ 2 trở đi được gọi là trang gì?

Xem đáp án » 28/06/2020 3,830

Câu 7:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Để ghi âm và xử lí âm thanh em nên chọn phầm mềm nào?

Xem đáp án » 28/06/2020 2,979

Bình luận


Bình luận