Câu hỏi:

28/06/2020 463

Trong phần mềm Audacity, để mở tệp âm thanh và nghe nhạc, ta thực hiện lệnh:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Trang đầu tiên được gọi là trang gì?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,078

Câu 2:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Tên phần mềm nào sau đây là phần mềm trình chiếu?

 

Xem đáp án » 28/06/2020 507

Câu 3:

Để dụng màu nền cho toàn bộ trang chiếu thì nháy vào nút lệnh nào sau đây?

Xem đáp án » 28/06/2020 460

Câu 4:

Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện được tạo ra bằng máy tính và phần mềm máy tính

Xem đáp án » 28/06/2020 453

Câu 5:

Công cụ nào dưới đây được xem là công cụ hỗ trợ trình bày hiệu quả nhất?

Xem đáp án » 28/06/2020 377

Câu 6:

Để tạo hiệu ứng chuyển trang ta vào?

Xem đáp án » 28/06/2020 359

Bình luận


Bình luận