Câu hỏi:

28/06/2020 869

Để chọn màu nền hoặc hình ảnh cho trang chiếu ta thực hiện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

(3 điểm)

Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu?

Xem đáp án » 29/06/2020 857

Câu 2:

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?

Xem đáp án » 29/06/2020 700

Câu 3:

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

(2 điểm)

Hãy trình bày, các thành phần của đa phương tiện?

 

Xem đáp án » 29/06/2020 659

Câu 4:

Để tạo hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu ta thực hiện theo trình tự nào?

Xem đáp án » 29/06/2020 554

Câu 5:

Hãy chọn câu trả lời sai. Ưu điểm của ảnh động là:

Xem đáp án » 29/06/2020 530

Câu 6:

Các lệnh với clip động trong Movie Maker gồm:

Xem đáp án » 29/06/2020 520

Bình luận


Bình luận