Đề thi Học kì 2 Tin học 9 có đáp án (Đề 4)

  • 2057 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Trong Movie Maket, thao tác cơ bản với lớp hình ảnh gồm:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Để chọn màu nền hoặc hình ảnh cho trang chiếu ta thực hiện:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Các lệnh với clip động trong Movie Maker gồm:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Thao tác để chèn hình ảnh có sẵn vào trang chiếu:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận