Đề thi Học kì 2 Tin học 9 có đáp án (Đề 2)

  • 2038 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Để tạo bài trình chiếu cần:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận