Câu hỏi:

28/06/2020 1,464

(3 điểm)

Hãy nêu một số thao tác đơn giản trên các rãnh âm thanh khi làm việc với dự án của Audacity.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các thao tác đơn giản trên các rãnh âm thanh khi làm việc với dự án của Audacity:

a) Nghe lại một đoạn âm thanh

b) Làm to, nhỏ âm lượng hoặc tắt âm thanh của từng rãnh

c) Đánh dấu một đoạn âm thanh

d) Thao tác xoá, cắt, dán đoạn âm thanh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải:

Xem đáp án » 28/06/2020 2,090

Câu 2:

Sắp xếp các thao tác sau theo thứ tự đúng để chèn hình ảnh vào trang chiếu:

1. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh

2. Chọn lệnh Insert → Picture → From File

3. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào

4. Chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert

Xem đáp án » 28/06/2020 1,001

Câu 3:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Để tạo bài trình chiếu cần:

Xem đáp án » 28/06/2020 840

Câu 4:

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 28/06/2020 742

Câu 5:

Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng:

Xem đáp án » 28/06/2020 641

Câu 6:

Để khởi động phần mềm Audicity ta thực hiện:

Xem đáp án » 28/06/2020 424

Bình luận


Bình luận