Câu hỏi:

28/06/2020 842

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Để tạo bài trình chiếu cần:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải:

Xem đáp án » 28/06/2020 2,096

Câu 2:

(3 điểm)

Hãy nêu một số thao tác đơn giản trên các rãnh âm thanh khi làm việc với dự án của Audacity.

Xem đáp án » 28/06/2020 1,465

Câu 3:

Sắp xếp các thao tác sau theo thứ tự đúng để chèn hình ảnh vào trang chiếu:

1. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh

2. Chọn lệnh Insert → Picture → From File

3. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào

4. Chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert

Xem đáp án » 28/06/2020 1,004

Câu 4:

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 28/06/2020 743

Câu 5:

Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng:

Xem đáp án » 28/06/2020 646

Câu 6:

Để khởi động phần mềm Audicity ta thực hiện:

Xem đáp án » 28/06/2020 426

Bình luận


Bình luận