Đề thi Học kì 2 Tin học 9 có đáp án (Đề 3)

  • 2032 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Để định dạng dòng chữ "Nét chữ nết người" thành "Nét chữ nết người" (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn:

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận