Câu hỏi:

29/06/2020 451

Để tạo hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu ta thực hiện theo trình tự nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chọn màu nền hoặc hình ảnh cho trang chiếu ta thực hiện:

Xem đáp án » 28/06/2020 866

Câu 2:

(3 điểm)

Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu?

Xem đáp án » 29/06/2020 856

Câu 3:

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?

Xem đáp án » 29/06/2020 689

Câu 4:

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

(2 điểm)

Hãy trình bày, các thành phần của đa phương tiện?

 

Xem đáp án » 29/06/2020 658

Câu 5:

Để tạo hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu ta thực hiện theo trình tự nào?

Xem đáp án » 29/06/2020 548

Câu 6:

Hãy chọn câu trả lời sai. Ưu điểm của ảnh động là:

Xem đáp án » 29/06/2020 528

Câu 7:

Các lệnh với clip động trong Movie Maker gồm:

Xem đáp án » 29/06/2020 515

Bình luận


Bình luận