Câu hỏi:

30/06/2020 232

Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam ?

Trả lời:

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 đĩa    : 3 quả cam

8 đĩa    : ... quả cam ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam của một đĩa nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

8 đĩa như thế có tất cả số quả cam là :

    3 x 8 = 24 (quả)

Đáp số : 24 quả.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số ?

a) 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; … ; ….

b) 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; … ; ….

Xem đáp án » 30/06/2020 111

Câu 2:

Số ?

Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem đáp án » 30/06/2020 97

Câu 3:

Số ?

Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem đáp án » 30/06/2020 78

Câu 4:

Số ?

Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 94: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem đáp án » 30/06/2020 60

Bình luận


Bình luận