Câu hỏi:

30/06/2020 230

Vắc-xin chỉ sử dụng đối với vật nuôi:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thức ăn nhân tạo không bao gồm loại thức ăn nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/06/2020 730

Câu 2:

Nhiệt độ có ảnh hưởng tới chức năng gì của tôm, cá?

Xem đáp án » 30/06/2020 637

Câu 3:

Điền các từ: “kinh tế, nước ngọt, số lượng, tuyệt chủng” vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Các loài thủy sản (1)… quý hiếm có nguy cơ (2)… như cá lăng, cá chiên, cá hô, cá tra dầu.

Các bãi đẻ và (3)… cá bột giảm sút đáng kể trên hệ thống song Hồng, song Cửu Long và năng suất khai thác một số loài cá (4)… những năm gần đây so với trước.

Xem đáp án » 30/06/2020 520

Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non?

Xem đáp án » 30/06/2020 396

Câu 5:

Lượng Protein có trong tảo là?

Xem đáp án » 30/06/2020 326

Câu 6:

II.Phần tự luận

Tại sao phải bảo quản sản phẩm thủy sản? Hãy nêu tên vài phương pháp bảo quản mà em biết?

Xem đáp án » 30/06/2020 311

Câu 7:

So với trên cạn, tỉ lệ oxi trong nước gấp bao nhiêu lần?

Xem đáp án » 30/06/2020 300

Bình luận


Bình luận