Đề thi Học kì 2 Công nghệ 7 có đáp án (Đề 2)

  • 3435 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I.Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

Câu nào dưới đây không phải là nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

So với trên cạn, tỉ lệ oxi trong nước gấp bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Nhiệt độ có ảnh hưởng tới chức năng gì của tôm, cá?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Lượng Protein có trong tảo là?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Thức ăn nhân tạo không bao gồm loại thức ăn nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Dao Nguyen

1 tháng trước

joe biden

p

2 tuần trước

phú

Bình luận


Bình luận