Đề thi Học kì 2 Công nghệ 7 có đáp án (Đề 1)

  • 3395 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I.Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về vai trò của thủy sản:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về đặc điểm của nước nuôi thủy sản?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Thức ăn tự nhiên của tôm, cá không bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Dao Nguyen

4 tuần trước

joe biden

p

1 tuần trước

phú

Bình luận


Bình luận