Câu hỏi:

30/06/2020 1,703

Trình bày mục đích và phương pháp chế biến thủy sản?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Mục đích: Chế biến sản phẩm thủy sản nhằm tăng giá trị sử dụng thực phẩm đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Các phương pháp:

   + Phương pháp thủ công.

   + Phương pháp công nghiệp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bò bị say nắng là do nguyên nhân:

Xem đáp án » 30/06/2020 2,631

Câu 2:

Em hãy nêu các bước tiến hành nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều?

Xem đáp án » 30/06/2020 1,578

Câu 3:

II.Phần tự luận

Vắc xin là gì? Tác dụng của vắc xin? Lấy ví dụ 1 số loại vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi mà em biết?

Xem đáp án » 30/06/2020 1,143

Câu 4:

Phân đạm, phân hữu cơ thuộc loại thức ăn nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/06/2020 1,108

Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi cái sinh sản trong giai đoạn nuôi con?

Xem đáp án » 30/06/2020 955

Câu 6:

Cá gầy là cá có đặc điểm:

Xem đáp án » 30/06/2020 662

Bình luận


Bình luận