Câu hỏi:

01/07/2020 419

Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng

Tom have an Art class today.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là: have has.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng.

________ is the date today?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,369

Câu 2:

Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng

What is she name?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,272

Câu 3:

Chọn đáp án đúng.

Where are you from?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,198

Câu 4:

Chọn đáp án đúng.

Where are you from, Tom? __________ from America.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,193

Câu 5:

Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng

I don’t go to school at Sunday.

Xem đáp án » 01/07/2020 939

Câu 6:

Chọn đáp án đúng.

This ______ my friend, Linda. She is from England.

Xem đáp án » 01/07/2020 695

Câu 7:

Chọn từ khác loại

Xem đáp án » 01/07/2020 431

Bình luận


Bình luận