Câu hỏi:

02/07/2020 3,548

Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là:

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Đề thi giữa kì 1 GDCD 10 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các sự vật, hiện tượng vật chất tồn tại được là do

Xem đáp án » 02/07/2020 48,475

Câu 2:

Sự vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là:

Xem đáp án » 02/07/2020 44,790

Câu 3:

Khi mâu thuẫn được giải quyết thì có tác dụng nào sau đây?

Xem đáp án » 02/07/2020 41,351

Câu 4:

Câu nào sau đây không phản ánh đúng mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng?

Xem đáp án » 02/07/2020 32,646

Câu 5:

Câu nào không thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi?

Xem đáp án » 02/07/2020 31,405

Câu 6:

Ở các ví dụ sau, ví dụ nào thuộc kiến thức triết học ?

Xem đáp án » 02/07/2020 31,023

Câu 7:

Quan niệm cho rằng “ Ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên, sản sinh ra vạn vật, muôn loài” thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào ?

Xem đáp án » 02/07/2020 29,001

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »