Câu hỏi:

03/07/2020 465

Nguyên nhân nào khiến cho tình trạng nghèo đói ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á ngày càng tăng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Sự tham gia của những lực lượng khủng bố và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài đã khiến cho tình trạng nghèo đói ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á ngày càng tăng.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm nào sau đây không đúng với thương mại của EU

Xem đáp án » 03/07/2020 26,798

Câu 2:

Nhận xét nào không đúng về đặc điểm tự nhiên vùng phía Đông Hoa Kì

Xem đáp án » 03/07/2020 19,366

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không nằm trong tự do di chuyển

Xem đáp án » 03/07/2020 3,329

Câu 4:

Đâu không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì

Xem đáp án » 03/07/2020 2,673

Câu 5:

Khí nào sau đây làm tầng ôdôn mỏng dần

Xem đáp án » 03/07/2020 2,420

Câu 6:

Nhận xét không chính xác về đặc điểm tự nhiên của vùng Trung tâm Hoa Kì là

Xem đáp án » 03/07/2020 2,408

Câu 7:

ho bảng số liệu:

   GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC NĂM 2004 VÀ NĂM 2014

Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 11 (Đề 1 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

   Theo bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP của Hoa Kì và một số châu lục trên thế giới năm 2004 và 2014?

Xem đáp án » 03/07/2020 1,021

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK