Đề thi Học kì 1 Địa Lí 11 (Đề 1 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 5755 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nguyên nhân nào khiến cho tình trạng nghèo đói ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á ngày càng tăng?

Xem đáp án

Đáp án C

Sự tham gia của những lực lượng khủng bố và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài đã khiến cho tình trạng nghèo đói ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á ngày càng tăng.


Câu 2:

Khí nào sau đây làm tầng ôdôn mỏng dần

Xem đáp án

Đáp án B

SGK/14, địa lí 11 cơ bản


Câu 3:

Nhận xét nào không đúng về đặc điểm tự nhiên vùng phía Đông Hoa Kì

Xem đáp án

Đáp án C

Các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương phần phía Đông Hoa Kì có diện tích tương đối lớn, đất phì nhiêu, khí hậu mang tính chất ôn đới hải dương và cận nhiệt đới, nên C sai.


Câu 4:

Nhận xét không chính xác về đặc điểm tự nhiên của vùng Trung tâm Hoa Kì là

Xem đáp án

Đáp án D

Vùng Trung tâm Hoa Kì, phía bắc có khí hậu ôn đới, phía nam ven vịnh Mê-hi-cô vó khí hậu cận nhiệt đới. Nên D sai.


Câu 5:

Trong ngành công nghiệp, Hoa Kì đứng thứ nhất thế giới về

Xem đáp án

Đáp án B

Trong ngành công nghiệp, Hoa Kì đứng thứ nhất thế giới về: điện (3979 tỉ kWh), ô tô các loại (16,8 triệu chiếc) năm 2004.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quỳnh Trần

Bình luận


Bình luận