Đề thi Học kì 1 Địa Lí 11 (Đề 3 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 5758 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong các khu vực sau đây, khu vực nào có lượng dầu thô khai thác thấp nhưng lượng dầu thô tiêu dùng cao

Xem đáp án

Đáp án A

Đông Á là khu vực có lượng dầu thô khai thác thấp (3414,8 nghìn thùng/ngày) nhưng lại có lượng dầu thô tiêu dùng cao hơn (14520,5 nghìn thùng/ngày). Các khu vực còn lại đều có lượng dầu thô khia thác cao hơn lượng dầu thô tiêu dùng.


Câu 2:

Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là

Xem đáp án

Đáp án A

- Hoạt động sản xuất nông nghiệp → Ô nhiễm đất, nước

   - Khai thác dầu khí trên biển→ Ô nhiễm biển

   - Khai thác rừng qúa mức→ Suy giảm đa dạng sinh vật

   - Hoạt động sản xuất công nghiệp → Tạo ra nhiều khói bụi, khí thải, CO2 → Ô nhiễm không khí


Câu 3:

Nền kinh tế Hoa Kì vượt qua Anh, Pháp để giữ vị trí đứng đầu thế giới vào năm nào dưới đây

Xem đáp án

Đáp án C

Hoa Kì được tahfnh lập năm 1776, nền kinh tế Hoa Kì vượt qua Anh, Pháp để giữ vị trí đứng đầu thế giới vào năm 1890


Câu 4:

Sản xuất công nghiệp Hoa Kì gồm những nhóm ngành nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án A

Sản xuất công nghiệp Hoa Kì gồm: Công nghiệp chế biến, công nghiệp điện lực, công nghiệp khai khoáng.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây đúng với sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản lượng ngành công nghiệp Hoa Kì

Xem đáp án

Đáp án C

Cơ cấu giá trị sản lượng ngành công nghiệp Hoa Kì đang chuyển dịch theo hướng; Giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp: luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa; tăng tỉ trọng các ngành: hàng không, vũ trụ, điện tử.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quỳnh Trần

Bình luận


Bình luận