Câu hỏi:

04/07/2020 3,872

Giá trị của hệ số dự trữ trong công thức tính công suất động cơ là: 

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Đề thi Học kì 2 Công nghệ 11 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ cứng HV dùng đo độ cứng của vật liệu có: 

Xem đáp án » 04/07/2020 1,549

Câu 2:

Độ cứng Vicker kí hiệu là: 

Xem đáp án » 04/07/2020 711

Câu 3:

Nhược điểm của phương pháp gia công áp lực là: 

Xem đáp án » 04/07/2020 556

Câu 4:

Khi áp suất dầu phía sau bơm vượt quá giới hạn: 

Xem đáp án » 04/07/2020 359

Câu 5:

Đơn vị giới hạn bền kéo là: 

Xem đáp án » 04/07/2020 298

Câu 6:

Trong chương trình Công nghệ 11 giới thiệu loại đúc nào? 

Xem đáp án » 04/07/2020 287

Bình luận


Bình luận