Đề thi Học kì 2 Công nghệ 11 (Đề 3)

  • 2299 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Động cơ đốt trong dùng làm nguồn động lực cho phương tiện di chuyển: 

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Động cơ đốt trong trên ô tô được bố trí ở? 

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận