Đề thi Học kì 2 Công nghệ 11 (Đề 4)

  • 2219 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn câu trả lời sai: Các nước coi trọng công tác: 

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Đâu là sơ đồ ứng dụng động cơ đốt trong? 

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Đặc điểm động cơ đốt trong trên ô tô? 

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Động cơ đốt trong bố trí ở đuôi ô tô: 

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Bộ phận chính của hệ thống truyền lực là: 

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận