Câu hỏi:

04/07/2020 1,165

Ở hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm, khóa điện mở khi: 

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Đề thi Học kì 2 Công nghệ 11 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi gia công kim loại bằng áp lực: 

Xem đáp án » 04/07/2020 9,690

Câu 2:

Độ dãn dài tương đối đặc trưng cho: 

Xem đáp án » 04/07/2020 8,801

Câu 3:

Chỉ tiêu cơ bản của vật liệu là: 

Xem đáp án » 04/07/2020 2,969

Câu 4:

Khi nhiệt độ dầu trên đường ống vượt quá giới hạn cho phép: 

Xem đáp án » 04/07/2020 2,633

Câu 5:

Đối với động cơ làm mát bằng không khí có: 

Xem đáp án » 04/07/2020 1,016

Câu 6:

Đơn vị độ dãn dài tương đối: 

Xem đáp án » 04/07/2020 924

Bình luận


Bình luận