Đề thi Học kì 2 Công nghệ 11 (Đề 1)

  • 2442 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Động cơ đốt trong là nguồn động lực sử dụng phổ biến trong: 

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Động cơ đốt trong đặt ở trong buồng lái: 

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Nhiệm vụ của hệ thống truyền lực trên ô tô: 

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Nhiệm vụ của hộp số là: 

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận