Câu hỏi:

05/07/2020 203

Tại một nhà máy rượu, cứ 10 tấn tinh bột sẽ sản xuất được 1,5 tấn rượu etylic. Hiệu suất cả quá trình điều chế là 

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt dung dịch mất nhãn gồm glucozơ, saccarozơ, CH3CHO, ancol etylic, hồ tinh bột ta dùng thuốc thử.

Xem đáp án » 05/07/2020 453

Câu 2:

Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic (giả sử chỉ có phản ứng tạo thành ancol etylic). Cho tất cả khí CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thì thu được 212 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3. Hiệu suất của phản ứng lên men rượu là 

Xem đáp án » 05/07/2020 346

Câu 3:

Phát biểu không đúng là 

Xem đáp án » 05/07/2020 318

Câu 4:

Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là:

Xem đáp án » 05/07/2020 262

Câu 5:

Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc? 

Xem đáp án » 05/07/2020 173

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »