Câu hỏi:

06/07/2020 2,022

Năm 944, Ngô Quyền mất, đất nước ta trở nên như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở nước ta "loạn 12 sứ quân" diễn ra trong thời điểm lịch sử nào?

Xem đáp án » 06/07/2020 18,984

Câu 2:

Triều Ngô trong lịch sử nước ta được thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án » 06/07/2020 4,759

Câu 3:

Triều nhà Đinh trong lịch sử nước ta được thành lâọ và tồn tại trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án » 06/07/2020 3,186

Câu 4:

Trình bày hoàn cảnh dẫn đến "loạn 12 sứ quân"?Sau khi dẹp "loạn 12 sứ quân" Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để củng cố đất nước? Việc làm đó có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 06/07/2020 2,881

Câu 5:

Sau khi đánh bại quân xâm lược Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương vào năm nào?Đóng đô ở đâu?

Xem đáp án » 06/07/2020 2,339

Câu 6:

Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế vào năm nào?Đặt tên nước là gì?

Xem đáp án » 06/07/2020 2,036

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »