Câu hỏi:

06/07/2020 386

Tổ chức nào lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập, lịch sử ghi nhận năm 1960 là

Xem đáp án » 06/07/2020 4,979

Câu 2:

Ngày 26/1/1950 diễn ra sự kiện gì trong lịch sử Ấn Độ?

Xem đáp án » 06/07/2020 1,245

Câu 3:

Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập?

Xem đáp án » 06/07/2020 610

Câu 4:

Chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã sau thắng lợi của của nhân dân các nước

Xem đáp án » 06/07/2020 392

Câu 5:

Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/07/2020 338

Câu 6:

Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở châu Phi được xếp vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vì chế độ phân biệt chủng tộc

Xem đáp án » 06/07/2020 270

Bình luận


Bình luận