Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1 - có đáp án)

  • 2434 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tổ chức nào lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập, lịch sử ghi nhận năm 1960 là

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận