Câu hỏi:

07/07/2020 6,479

Điôt tiếp điểm thường dùng để:

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Đề thi Học kì 1 Công nghệ 12 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Cả A và B đều đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tirixto là linh kiện bán dẫn có mấy tiếp giáp P- N?

Xem đáp án » 07/07/2020 18,950

Câu 2:

Cấu tạo Triac và Điac khác nhau ở chỗ:

Xem đáp án » 07/07/2020 12,977

Câu 3:

IC được chia làm mấy nhóm:

Xem đáp án » 07/07/2020 12,563

Câu 4:

Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta:

Xem đáp án » 07/07/2020 10,204

Câu 5:

Ở cấu tạo của Tranzito giữa cực B với cực E là:

Xem đáp án » 07/07/2020 8,509

Câu 6:

Theo công suất, mạch điện tử điều khiển chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 07/07/2020 8,251

Câu 7:

Triac có mấy dây dẫn ra?

Xem đáp án » 07/07/2020 7,564

Bình luận


Bình luận